fbpx

W zależności od stopnia nasilenia depresji wyróżniamy:

  • depresję łagodną
  • depresję umiarkowaną
  • depresję ciężką

DEPRESJA ŁAGODNA
Subdepresja

  • podstawowe objawy i cechy depresji mają łagodne nasilenie
  • mogą występować pojedyncze charakterystyczne cechy depresji (zmęczenie, zniechęcenie, złe samopoczucie, brak zadowolenia, pogorszenie snu, gorszy apetyt)
  • Depresja maskowana – w obrazie klinicznym dominuje jeden z objawów maskujący zespół depresyjny

DEPRESJA UMIARKOWANA

  • podstawowe objawy depresji wykazują średnie nasilenie, zniechęcenie do życia
  • wyraźne obniżenie funkcjonowania społecznego, zawodowego

DEPRESJA CIĘŻKA, O DUŻYM NASILENIU

  • bez objawów psychotycznych – dominuje smutek, zobojętnienie, spowolnienie, niekiedy lęk, niepokój, myśli i tendencje samobójcze występują często, bardzo wyraźne zaburzenia funkcjonowania społecznego, niezdolność do pracy zawodowej
  • z objawami psychotycznymi – objawy jak wyżej oraz: urojenia winy, kary, hipochondryczne; zahamowanie ruchowe, niekiedy osłupienie depresyjne; podniecenie ruchowe (depresja „agitowana”)