fbpx
 • Beck, J. S., Terapia poznawcza. Podstawy i zagadnienia szczegółowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 • Burns David D., Radość życia. Nowa terapia zaburzeń nastroju, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2005.
 • Colom F., Vieta E, Podręcznik psychoedukacji w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych, MediPage, Warszawa 2009
 • Preston J., Pokonać depresję, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 • Koszewska I., Habrat-Pragłowska E., O depresji, o manii, o nawracających zaburzeniach nastroju, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.
 • Papolos D., Papolos J., Przezwyciężyć depresję, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 1994.
 • Ramirez-Basco, M., Rush, A. J., Zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Terapia poznawczo-behawioralna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 • Jedliński K., Jak rozmawiać z tymi, co stracili nadzieję?, Intra, Warszawa 1993.
 • Radziwiłłowicz W., Depresja u dzieci i młodzieży. Analiza systemu rodzinnego – ujęcie kliniczne, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Wydanie II, Kraków 2011
 • Segal, Z., Williams, M.G., Teasdale J.D, Terapia poznawcza depresji oparta na uważności. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 • Święcicki Ł., Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Depresja – poradnik dla chorych i ich rodzin, Lundberck Polska.
 • Teasdale J., Williams M., Segal Z., Praktyka uważności. Ośmiotygodniowy program ćwiczeń pozwalający uwolnić się od depresji i napięcia emocjonalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
 • Poradnik dla osób chorujących psychicznie, Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych.
 • Co robić, gdy bliska chora psychicznie osoba nie chce się leczyć?, Grupa Synapsis.