Pomoc specjalistów online skierowana jest przede wszystkim do osób, które z różnych powodów nie mogą lub nie chcą skorzystać z porady tradycyjnej. 

Jakie korzyści niosą za sobą takie formy pomocy online:

  • skuteczność takiej formy terapii jest porównywalna z efektami terapii w gabinecie;
  • łatwiej przełamać własne bariery i umówić się na spotkanie online;
  • eliminuje ograniczenia związane z koniecznością wyjścia z domu;
  • gwarancja dyskrecji;
  • pomoc osobom, które doświadczają lęków w sytuacjach społecznych

Czas trwania:
sesji psychologicznej: 50 minut
mediacji rodzinnej: 60 minut