Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna skierowana jest do osób, które chcą wprowadzić zmiany w życiu m.in w sposobie funkcjonowania czy radzenia sobie z trudnościami.
Zobacz więcej

Mediacja

Mediacja jest dobrowolną poufna metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora wypracowują samodzielnie porozumienie.
Zobacz więcej

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa kierowana do dzieci ,młodzieży i osób dorosłych,które znalazły się w trudnej sytuacji po traumatycznych wydarzeniach.
Zobacz więcej

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne skierowane są do osób, które potrzebują doraźnej pomocy w związku z trudnościami jakich doświadczają w danym momencie życia.
Zobacz więcej