Komu pomagam:
dorośli

Komu pomagam?

Pracuję w obszarze interwencji kryzysowej i krótkoterminowego wsparcia psychologicznego w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Pomagam osobom: w krysysie psychicznym, uwikłanym w przemoc, doświadczającym choroby, straty i żałoby, przeżywającym trudności związane z migracją (pracuję również w jęz. angielskim i hiszpańskim).

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia, w Stowarzyszeniu „Niebieska Linia”, Pogotowiu Psychologicznym oraz w telefonie wsparcia Fundacji Nagle Sami.

Wykształcenie

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Stale poszerzam moją wiedzę i umiejętności szkoląc się i pracując pod superwizją. Ukończyłam dwustopniowe szkolenie z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie) i rozpoczęłam proces certyfikacji na terapeutę TSR. Wzięłam udział w rocznym stażu klinicznym w Stowarzyszeniu „Niebieska Linia”, gdzie zrealizowałam ponad 100h konsultacji indywidualnych. Obecnie uczestniczę w Rocznym Kursie Interwencji Kryzysowej w Instytucie Terapii Poznawczo – Behawioralnej oraz w rocznej Szkole Onkowolontariatu.

Umów wizytę

Umów się na wizytę