fbpx

1.12.2016
aktualizacja: styczeń 2020

„Srebrny odcień depresji” – depresja osób starszych. Rusza kampania antydepresyjna Fundacji ITAKA. Objawy depresji osób starszych mylone są bardzo często z problemami związanymi z podeszłym wiekiem osoby chorej. Smutek, wycofanie, zamknięcie w sobie, zaniki pamięci, kłopoty z orientacją w przestrzeni – to wcale nie muszą być naturalne objawy starości. To może być depresja.

W świadomości społeczeństwa depresja zarezerwowana jest dla osób młodszych, aktywnych zawodowo, które przerastają obowiązki rodzinne, niedosypiają, mają problemy. A jakie problemy może mieć osoba starsza?

Starość to:

  • w wersji optymistycznej – czas spokoju i odpoczynku, czas bez kłopotów, poświęcony sobie, swoim przyjemnościom i pasjom,
  • w wersji realistycznej – to czas przystosowywania się do zmian i trudności związanych z koniecznością modyfikacji dotychczasowego życia.

Zmiany dotyczą najważniejszych obszarów życia zawodowego, osobistego, rodzinnego, a trudności wynikają i pogłębione są przez pojawiające się coraz poważniejsze problemy zdrowotne, mniejszą sprawność fizyczną, kłopoty finansowe. W wieku podeszłym często występują choroby powodujące obniżenie nastroju i aktywności psychofizycznej. Choroby te działają także depresjogennie: np. choroba Parkinsona, Alzheimera, cukrzyca, choroby nowotworowe. Coraz gorsze funkcjonowanie w sytuacjach życia codziennego wywołuje u osób starszych brak wiary w swoje możliwości. Pojawiają się obawy przed podejmowaniem nowych aktywności, poczucie zagubienia i wyobcowania. Połączone trudności natury społecznej, emocjonalnej i zdrowotnej stają się ciężarem zbyt trudnym do udźwignięcia. W związku z tym osoba w podeszłym wieku traci sens i cel dalszego życia. Choć trudno zaakceptować nam ten fakt, to osoby starsze także miewają myśli samobójcze i zdarza się, że porywają się na własne życie. A odchodzą po cichu, nie dając wcześniej żadnych sygnałów, że takie myśli pojawiają się w ich głowie. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i szczególne zwrócenie uwagi na potrzeby naszych „starszych” bliskich, zanim będzie za późno.

Opisane wyżej objawy u ludzi w wieku podeszłym bywają błędnie traktowane jako naturalne dla procesu starzenia się. A przecież są to typowe objawy depresji, niezależnej od wieku. Symptomy depresji są łatwo zauważalne i dobrze widoczne w przypadku osób młodszych, umożliwiają prawidłową i szybką diagnozę oraz podjęcie odpowiedniego leczenia. U osób powyżej 65 roku życia diagnoza jest utrudniona, bo maskują jej obraz współwystępujące inne schorzenia, zażywane leki lub stereotypowe myślenie o starości. Często sami chorzy ukrywają przed otoczeniem swoje problemy – ze wstydu, z obawy przed niezrozumieniem i odrzuceniem. Również przebieg leczenia jest bardziej skomplikowany, bo trudniej jest dobrać odpowiednie farmaceutyki w taki sposób, by nie wchodziły w interakcje z przyjmowanymi już lekami chorób somatycznych i nie powodowały dodatkowo obciążających działań ubocznych. A liczba osób starszych, cierpiących na depresję rośnie. Nie wolno tego lekceważyć.

Szybkie tempo zmian zachodzących w dzisiejszym świecie wzmaga niekorzystną sytuację ludzi w podeszłym wieku, coraz trudniej jest starzeć się pogodnie, trzeba zrobić wszystko, aby móc starzeć się GODNIE, bez zbędnego cierpienia, bez gorszego traktowania tylko i wyłącznie ze względu na wiek, bo przecież starość jest naturalnym i nieuchronnym etapem w życiu człowieka.

Bardzo ważne jest zapewnienie osobom starszym zarówno wsparcia psychicznego, społecznego jak i farmakologicznego. Istotnym aspektem jest również motywowanie do aktywności fizycznej – odpowiednio dobranej do stanu fizycznego i możliwości indywidualnych – która powoduje wydzielanie się w mózgu substancji wpływających na poprawę nastroju.

Fundacja ITAKA widząc rosnącą skalę tego problemu i potrzebę informowania o nim zarówno osoby starsze jak i osoby młodsze, które mają w swoim otoczeniu bliskich w podeszłym wieku, rozpoczęła kampanię informacyjną „Srebrny odcień depresji”.

W ramach kampanii czynny jest też Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA.

W ramach kampanii eksperci Fundacji ITAKA przygotowali folder, ulotki i plakaty informacyjne na temat depresji osób starszych, a także spot radiowy.


Materiały do pobrania:

  • Ulotka informacyjna na temat kampanii: pobierz
  • Plakat na temat kampanii: pobierz

Kampania „Srebrny odcień depresji” jest realizowana dzięki środkom przekazanym przez Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA, partnera Antydepresyjnego Telefonu Zaufania Fundacji ITAKA.

Kontakt dla prasy:
Izabela Jezierska-Świergiel
izabela.swiergiel@zaginieni.pl
Tel. 22 620 16 10