• Burns David D., Radość życia. Nowa terapia zaburzeń nastroju,
  Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2005.

 • Preston J., Pokonać depresję,
  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

 • Koszewska I., Habrat-Pragłowska E., O depresji, o manii, o nawracających zaburzeniach nastroju,
  Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

 • Papolos D., Papolos J., Przezwyciężyć depresję,
  Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 1994.

 • Jedliński K., Jak rozmawiać z tymi, co stracili nadzieję?,
  Intra, Warszawa 1993.

 • Wioletta Radziwiłłowicz, Depresja u dzieci i młodzieży. Analiza systemu rodzinnego - ujęcie kliniczne,
  Oficyna Wydawnicza IMPULS, Wydanie II, Kraków 2011